Royal Copenhagen skate meeting and besttrick

Best trick  Contest  at 18-19 o clock
The Local CPH organisation, Royal Copenhagen skate organisation is having the yearly meeting, please come and JOIN, the meeting and session.

Below in danish, meeting agenda
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Foreningen Royal Copenhagen Skate
Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19.00 i Copenhagen Skatepark

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab og budget.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af næste års kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt.

Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling.
Forslag afleveres til (formand) Troels S. Jørgensen på mail troels.s.jorgensen@gmail.com

For nærmere info om foreningen eller vedtægter se www.royalcopenhagenskate.dk

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *